Hiển thị

Cửa khẩu Hoành Mô

Cột mốc 1317 (2) và cửa khẩu Hoành Mô

Cột mốc 1317 (2) trên đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc, đến đây, du khách có thể cảm nhận được sự linh thiêng của chủ quyền nơi địa đầu Tổ Quốc

Liên hệ