Đình Lục Nà

Liên hệ

     Đình Lục Nà thờ thờ thành hoàng là Hoàng Cần – Người có công tập hợp trai tráng trong vùng dũng cảm chiến đấu bảo vệ sự bình yên cho bản làng và thờ các vị thần thánh che chở cho cuộc sống của đồng bào các dân tộc Bình Liêu.
     
    Đình là nơi diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của huyện: Ngày thành lập chính quyền lâm thời (20/11/1945) và Ủy ban hành chính huyện Bình Liêu (18/1/1946); Đình Lục Nà được UBND tỉnh Quảng Ninh xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh theo quyết định số 2331/QĐ-UB, ngày 18/7/2005.