Quy hoạch Tổng thể phát triển du lịch huyện Bình Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  21/06/2017

Nội dung Quy hoạch Tổng thể phát triển du lịch huyện Bình Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 cụ thể như sau:

1. Quyết định phê duyệt Tổng thể phát triển du lịch huyện Bình Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

2. Báo cáo Quy hoạch Tổng thể phát triển du lịch huyện Bình Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

3. Hệ thống bản đồ:

- Bản đồ vị trí Bình Liêu trong hệ thống tuyến, điểm du lịch Quảng Ninh;

- Bản đồ hiện trạng tài nguyên du lịch huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh;

- Bản đồ định hướng tổ chức không gian, tuyến, điểm du lịch huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Trong quá trình nghiên cứu, triển khai thực hiện Quy hoạch trên, nếu có phát sinh vướng mắc hoặc cần làm rõ các nội dung lên quan, đề nghị liên hệ Phòng Văn hóa- Thông tin huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh để có sự phối hợp.

Trân trọng./.

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả

Về chúng tôi

Về chúng tôi

Chúng tôi là nơi kết nối của tất cả du khách khi tới thăm Bình Liêu – Quảng Ninh.