Hiển thị

Thác Khe Tiền

Thác Khe Tiền

Thác Khe Tiền thuộc xã Đồng Văn, là thác nước nằm trong rừng đầu nguồn dưới chân núi Quảng Nam Châu hùng vĩ

Liên hệ