Thị trấn Bình Liêu – Đường tuần tra biên giới – cửa khẩu Hoành Mô

Liên hệ

    - Đặc trưng: Tuyến du lịch khám phá, trải nghiệm.
     
    - Các điểm du lịch: Trung tâm thị trấn Bình Liêu, chợ Trung tâm Bình Liêu, đường tuần tra biên giới, cột mốc 1300, 1302, 1306, 1317, cửa khẩu Hoành Mô, cột mốc 1327, núi Cao Ba Lanh (bãi Đá thần).
     
    - Đối tượng, thị trường khách: Khách du lịch nội địa (do một số quy định về biên giới nên tuyến không đón khách nước ngoài).