Thị trấn Bình Liêu – xã Húc Động – xã Đồng Văn – cửa khẩu Hoành Mô

Liên hệ

    - Đặc trưng: Tuyến du lịch tổng hợp, du lịch sinh thái, tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số.

    - Các điểm du lịch: Chợ Trung tâm Bình Liêu, Thác Khe Vằn, bản Khe Vằn, thác Khe Tiền, thác Sông Moóc và bản Sông Moóc A (xã Đồng Văn), Chợ Đồng Văn, cửa khẩu Hoành Mô, Đình Lục Nà.

    - Đối tượng, thị trường khách: Khách du lịch nội địa, quốc tế;