Thị trấn Bình Liêu – xã Lục Hồn - Cửa khẩu Hoành Mô - xã Đồng Văn

Liên hệ

    - Đặc trưng: Tuyến du lịch tổng hợp, du lịch sinh thái, mua sắm, tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số.
     
    - Các điểm du lịch: chợ Trung tâm Bình Liêu, đình Lục Nà, cửa khẩu Hoành Mô, chợ Đồng Văn, thác Khe Tiền, bản Sông Moóc A, thác Sông Moóc.
     
    -  Đối tượng, thị trường khách: Khách du lịch nội địa, quốc tế;